Te Kura Amorangi o Whakawātea

ABOUT US

Ngā Moemoea
me Ngā Uara

Our Vision

Ngā Whakaaro nui mō te Whakaako

Learning Philosophy

Ngā Tāngata

Our People

Te Hītori o
Whakawātea

Our History

Whakawātea Te Kōhanga Reo

Te Kōhanga Reo

Ngā Pūrongo o ERO

ERO Reports