Manaakitanga

NGĀ RAUEMI REO MĀORI


NGĀ RAUEMI REO MĀORI


TE PAE TUKUTUKU O MANAAKITANGA

TE REO MATATINI

TE REO PĀNGARAU

NGĀ RAUEMI REO MĀORI