Te Kōhanga Amorangi o Whakawātea 

WHAKAWĀTEA EARLY CHILDHOOD EDUCATION

  KO TE WHAKAKITENGA AKE 

Nau mai, haere mai…

If you would like to enrol your child at Whakawātea Te Kōhanga Reo and you intend to enrol at our kura, Te Kura Amorangi o Whakawātea once they reach 5 years of age please see the links below to access our prospectus and enrolment form.

WHĀINGA KŌRERO 

Te mea nui katoa, ko ngā hiahia o ngā tamariki mokopuna.  Kia mau ki ngā taonga tuku iho a o tātou matua tūpuna.  Kia tō tangata ai ngā tamariki mokopuna i roto i tēnei ao hurihuri, kia mau te mana o te tino rangatiratanga.

VISION STATEMENT

The needs of the child shall be the first and major considerations as we hold fast to our taonga passed down from our ancestors, to enable our tamariki to stand tall in this ever changing world, to grasp the mana of tino rangatiratanga.

Te Pukapuka Pārongo

Puka Whakauru