Nau Mai, haere mai ki Te Kura 
Amorangi o Whakawātea
Tena koutou
He mihi maioha tēnei ki a koutou katoa
Te Pātere o Te Kura Amorangi o Whakawātea

“Ko te tamaiti te pūtake o ngā mea katoa.
Kei a rātou kē, te mana, te rangatiratanga, me ngā taonga katoa.”

Te Whāinga Kōrero o Te Kura Amorangi o Whakawātea. 

The needs of the student shall be the first and major consideration, powerfully enabling them to achieve success as world class citizens by facilitating their limitless potential and the magic of who or what they might be destined to be. 

Toku reo, tohu ohooho
Toku reo, toku mapihi maurea
Toku reo, toku whakakai marihi


Pūrongorongo Mai Ngā Tamō
Te Karere
Uru Mātua

Kupeka